GLOBE JAZYKOVÁ ŠKOLA


Prihláška na školský rok
2021/2022


Odbor

Pobočka:

Odbor:

Predmet:


Základné údaje uchádzača

Krstné meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Pohlavie:

Dátum narodenia:

Kontaktné údaje nie sú povinné, avšak môžu sa zísť.

Email:

Mobil:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Občianstvo:


Trvalý pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Školské údaje

Zadajte školu a triedu, ktorú bude dieťa navštevovať v školskom roku 2021/2022 (ZŠ, SŠ, či MŠ)

Škola:

Trieda v škole:

Školský rok nástupu:


Súhlas


Poznámka

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Poznámka:


Vyplnením prihlášky sa zaväzujete k zaplateniu vybranej služby podľa aktuálneho cenníka najneskôr v deň začatia vyučovania. 

Službu si objednávate na celý školský rok, t.j. obdobie 36 týždňov. Ak dôjde k prerušeniu výučby z dôvodu zásahu vyššej moci, uhradená suma bude presunutá na ďalšie obdobie.

Pri svojvoľnom ukončení využívania služby Vám vrátenie uhredených prostriedkov NEPRINÁLEŽÍ. V prípade, že fakturovaná suma nebude uhradená tak ako sa touto prihláškou zaväzujete, budeme postupovať podľa platných ustanovení Občianskeho zákonníka. Prihlášku je možné stornovať formou emailu na adresu školy do 20.09. 2021.

V

dňa


Opíšte prosím text z obrázka