• GLOBE JAZYKOVÁ ŠKOLA


  Prihláška na školský rok
  2023/2024


  Odbor

  Pobočka:

  Odbor:

  Predmet:


  Základné údaje uchádzača

  Krstné meno:

  Priezvisko:

  Rodné číslo:

  Pohlavie:

  Dátum narodenia:

  Kontaktné údaje nie sú povinné, avšak môžu sa zísť.

  Email:

  Mobil:

  Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

  Miesto narodenia:

  Okres:

  Národnosť:

  Občianstvo:


  Trvalý pobyt

  Ulica a číslo:

  Mesto:

  Okres:

  PSČ:


  Školské údaje

  Zadajte školu a triedu, ktorú bude dieťa navštevovať v školskom roku 2023/2024 (ZŠ, SŠ, či MŠ)

  Škola:

  Trieda v škole:

  Školský rok nástupu:


  Súhlas


  Poznámka

  Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

  Poznámka:


  Vyplnením prihlášky sa zaväzujete k zaplateniu vybranej služby podľa aktuálneho cenníka najneskôr v deň začatia vyučovania. 

  Službu si objednávate na celý školský rok, t.j. obdobie 36 týždňov. Ak dôjde k prerušeniu výučby z dôvodu zásahu vyššej moci, uhradená suma bude presunutá na ďalšie obdobie.

  Pri svojvoľnom ukončení využívania služby Vám vrátenie uhredených prostriedkov NEPRINÁLEŽÍ. V prípade, že fakturovaná suma nebude uhradená tak ako sa touto prihláškou zaväzujete, budeme postupovať podľa platných ustanovení Občianskeho zákonníka. Prihlášku je možné stornovať formou emailu na adresu školy do 20.09. 2023.

  V

  dňa


  Opíšte prosím text z obrázka