• Globe je pre tých, ktorí chcú vedieť najviac...a nielen o angličtine