• GLOBE VZDELÁVA, VYCHOVÁVA, MOTIVUJE A OTVÁRA KAŽDÉMU ŽIAKOVI DVERE K POZNANIU


   Preto sme iní...ale okrem pridanej hodnoty u nás dostanete aj to, čo od jazykovky čakáte:

    

    

    

   • garantovaná vysoká jazyková odbornosť  (riaditeľka školy Mgr. Andrea Hanuliaková pracuje s angličtinou od roku 1999, je v zozname znalcov a prekladateľov s oprávnením pracovať s úradnými dokumentami na najvyššej jazykovej úrovni, stará sa o jazykovú prípravu lektorov aj o tematickú a jazykovú náplň jednotlivých študijných programov)
   • bohatý informačný obsah (okrem jazykovej stránky rozvíjame aj vedomosti a schopnosti žiakov diskusiami, riešením reálnych problémov od základných tém až po komplexnú problematiku genetického inžinierstva alebo jadrovej energie, to všetko s ohľadom na schopnosti a ambície študentov)
   • top lektori (všetci lektori spĺňajú prísne kritériá školy, disponujú vynikajúcou znalosťou angličtiny na úrovni C1 až C2 a dobrými osobnostnými predpokladmi pre prácu so študentmi, sú vynikajúcimi motivátormi a angličtina s nimi musí každého baviť)
   • priama komunikačná metóda ( študent komunikuje anglicky od prvej hodiny u nás, učí sa pohotovo reagovať, gramatiku a slovnú zásobu sa učí priamo v kontexte a v konkrétnych situáciách)

   • jednotný systém učenia (je garanciou toho, že každý lektor učí rovnakým spôsobom, venuje sa rovnakým témam ako ostatní lektori) 

   • individuálny prístup  (o každého je postarané podľa jeho možností a s ohľadom na jeho momentálne schopnosti, od momentu jeho zaradenia do skupiny počas celého štúdia)​​​​​​​

   • rozvoj všetkých jazykových kompetencií  (učíme gramatiku, slovnú zásobu, počúvanie, komunikáciu, simulujeme autentické cudzojazyčné prostredie, ktoré žiaka núti naučiť sa prirodzene a plnohodnotne komunikovať)

   • interaktívne učebné materiály (používame najmodernejšie edície učebníc, ktoré sú pre žiakov nielen zaujímavé, ale aj obsahovo hodnotné a bohaté na informácie z rôznych oblastí ľudskej činnosti)​​​​​​​

   • malé 6 až maximálne 8 členné skupiny (každý má dostatočný čas a priestor na vyjadrenie)​​​​​​​

   • materiálne vybavenie (všetky hodiny prebiehajú v nadštandardne vybavených multimediálnych učebniach)​​​​​​​

   • reprezentatívne priestory (sídlime v samom centre mesta v reprezentatívnych priestoroch s bezpečným prístupom)​​​​​​​​​​​​​​

   • Edupage (používame edupage a umožňujeme Vám tak mať dokonalý prehľad o práci Vašich detí a o všetkom, čo sa u nás deje

    

   História

   • Globe jazyková škola vznikla v roku 2003 ako prvá moderná jazyková škola, v ktorej sa vyučuje komunikačnou metódou
   • Počas nášho fungovania nás zatiaľ navštevovalo približne 4300 študentov
   • 85 našich študentov úspešne absolvovalo medzinárodné skúšky Cambridge Certificate FCE, CAE s priemernou úspešnosťou 87%
   • 7 víťazi a ďalší úspešní účastníci okresných a krajských kôl olympiád v anglickom jazyku sú absolventi Globe
   • V roku 2018 sme ukončili prácu na našich vlastných učebných materiáloch, ktoré budú významným obohatením náplne štúdia a výrazne nás odlišujú od všetkých ostatných jazykových škôl
   • Za roky 2015, 2016, 2017,2018, 2019 nám bolo odbornou porotou udelené ocenenie Naj jazyková škola Žilinského kraja