• Ako sa stať študentom Globe?

  • Kritériá pre prijatie:

   - vek nad 6 rokov (schopnosť čítať a pomalým tempom aj písať)

   - ochota učiť sa a systematicky pracovať (žiakov, ktorí adekvátne nepracujú máme právo vylúčiť, poplatok za kurz sa v takom prípade vracia)

   - žiakov s poruchami správania a učenia prijímame iba na individuálne vzdelávanie

   - zaplatenie kurzu pred samotným začiatkom výučby

   Prijímací proces:

   - žiaci, ktorí u nás už študovali iba opätovne vyplnia kontaktný formulár a potvrdia tak pokračovanie vo svojom študijnom programe v rovnakej triede ako predchádzajúci školský rok ( v prípade, že cez prázdniny absolvovali študijný pobyt resp. inak sa posunuli v jazykových znalostiach, je vhodné nové testovanie a preradenie do inej skupiny)

   - nových klientov testujeme krátkym osobným pohovorom ( vzhľadom na to, že každý žiak je zaradený podľa veku a aktuálnych znalostí, zaradenie na základe online testu, resp. bez testovania je nemožné). Testovanie je pre nás časovo náročné, ale je v záujme spokojnosti klienta.

   - v prípade, že sa jedná o začiatočníka, resp. dieťa, ktoré kontakt s anglickým jazykom ešte nemalo, je dostačujúce prihlásenie cez formulár online

   - akékoľvek ďalšie otázky ohľadne prihlásenia zasielajte cez edupage, resp. na mail: globe.cadca@gmail.com