• Vedenie školy

  • Vedenie školy a organizačná štruktúra

   Konateľ spoločnosti GLOBE s.r.o.

   Mgr. Andrea Hanuliaková

   Výkonný riaditeľ školy:

   Mgr. Andrea Hanuliaková 

   Zástupca riaditeľa: 

   Mgr. Peter Bazelides

   Externý partner pre vzdelávanie:

   Mgr. Renáta Marcová

   Ekonóm:

   G.R.O. Economy s.r.o.